’Udenfor’ er et tværfagligt undervisningsmateriale med fokus på demokratisk dannelse målrettet 6.- 10. klassetrin, der bringer værdierne frisind, tillid og frihed fra Danmarkskanonen i spil. Fagene kan være dansk, samfundsfag, historie, kristendom, understøttende undervisning samt tværfaglige forløb.Med afsæt i filmen ’Lille terrorist’ aktualiseres begreber som tolerance, racisme, stereotyper og fordomme. Det giver mulighed for at arbejde med dilemmaer, tæt på elevernes egen hverdag i skolen og lokalsamfundet med en kobling til de universelle værdier om demokrati og menneskerettigheder.