Waste-2-development

I Uganda bruger størstedelen af befolkningen træ eller trækul til madlavningen, hvilket er yderst sundhedsskadeligt. Hvert år koster forurening fra dårlige madlavningsforhold flere menneskeliv end hiv, malaria og tuberkulose.

Den intensive brug af træ ligger også et enormt pres på landets skove, der forsvinder med en alarmerende hastighed. Det danske firma Scale Biofuel arbejder derfor intenst på at udvikle en ny teknologi til produktion af biobrændstof. Målet er at kunne producere biobrændstof så billigt, at det kan gøres økonomisk tilgængeligt for de mange ugandere, som i dag er foruden energi. Ved at skifte fra trækul til bioethanol kan der reddes millioner af liv, ligesom afskovning kan reduceres kraftigt.