EN verden i Farver

Farver er på én gang begribelige og ubegribelige. På samme måde er farvelærens væsen på en gang håndgribeligt og uhåndgribelig.

Denne undervisningsfilm tager udgangs punkt i Goethes farvelære som lægger vægt på, hvordan farvernes fænomenologiske fremtræden er afhængigt af om omgivelserne er lyse eller mørke, og af om de ses sammen med kolde eller varme farver.

Goethe forsøgte at sammenfatte farvernes fysiske love med menneskets fysiologiske og psykologiske reaktioner, altså hvordan de påvirker os, og det er netop det denne film vil beskæftige sig med og illustrer for eleverne