Waste-2-development

 Kasserede fjernsyn, computere, printere, mobiltelefoner, kameraer, køleskabe og legetøj går alle under betegnelsen elektronisk affald. En affaldsgruppe der vokser verden over, i takt med vores stigende forbrug af elektroniske apparater. Elektronikaffaldet indeholder mange værdifulde metaller, der relativt nemt kan genbruges. Men samtidig indeholder det store mængder skadelige stoffer, der kan medføre alvorlige miljøproblemer, hvis ikke de behandles forsvarligt.
 

Ukorrekt bortskaffelse af elektronikaffald er et stort problem blandt de fattige befolkninger i Afrika, Kina og Indien. Her benyttes ofte metoder som syrebad og smeltning over åben ild i håb om at udvinde få gram metal, der kan sælges videre. Det fører til udledning af giftige gasser, der medfører livstruende følgesygdomme og ødelægger klimaet.

I IT byen Bangalore i Indien har den ukorrekte håndtering af elektronikaffald været et særligt stort problem, men det er virksomheden E-parisaraa ved at lave om på. De har udviklet en simpel og effektiv løsningsmodel, der går ud på at øve lokalbefolkningen  i korrekt manual demontering og genbrug af elektronikaffaldet